Productiemethodes worden SLIM door de introductie van AGV’s

Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s) zijn de industrie aan het veranderen. Productiemethodes worden SLIM en we evolueren naar de vierde industriële revolutie.

Industry 4.0 brengt LEAN manufacturing naar de volgende generatie door gebruikt te maken van smart technology en real-time data om de productiviteit te verhogen, fouten te elimineren en kosten te verminderen.

De object recognition technology detecteert sensoren ingebed in workflow en opslagsystemen, bijvoorbeeld om gestandaardiseerde taken correct uit te voeren en werknemers op fouten te wijzen. Automatisch Geleide Voertuigen zijn de toekomst voor het transport van goederen rond de werkplaats, omdat ze veiliger zijn en goed integreren met modern process driven solutions die vele industriële sectoren gebruiken, inclusief; de lucht- en ruimtevaarttechnologie, de elektronica, de hightechindustrie, de elektrotechniek en de auto-industrie.

Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s) – Voertuigen die uitsluitend vertrouwen op automatisering, waarnaar verwezen wordt met de term robotica of autonomie. Na de uitvinding van het geïntegreerde circuit verhoogde de verfijning van de automatische technologie. Fabrikanten voegden verschillende automatische functies aan hun werkplaats toe.

De vernieuwer van deze ‘ Fabrieken van de toekomst’, Zodiak Aerospace (zie Zodiac Aerospace casestudy), omarmde de vierde industriële revolutie door systemen met automatische processen en workflows te upgraden. De introductie van AGV oplossingen, met elk hun verschillende taken, voorziet shooter carts en transfersystemen voor vier heel verschillende scenario’s.

De flexibiliteit van het AGV systeem is essentieel voor de indeling van productiecellen, omdat een magneetband op de vloer beweging verzekert. Dat garandeert een uitstekende flexibiliteit met betrekking tot de gestuurde configuratie en veranderingen aan de weg. Het AGV systeem van Trilogiq is uitermate flexibel in de productieplaats en beantwoordt aan de behoefte naar automatisch transport zonder een bestuurder.

Een van de nieuwste applicaties die door ons AGV Team geïnstalleerd werd, loste de problemen van het bewerken van afgewerkte producten voor een van onze klanten op door een systeem te ontwerpen dat beantwoordt aan de externe oproep van lijnoperators. De AGV verlaat het magazijn en arriveert in het werkstation waar het afgewerkte product klaar is om verpakt en verscheept te worden naar de definitieve klant. De uitvoering van een automatisch “Pin-Hook” grijpsysteem verhoogt de capaciteit van de AGV om pallets met afgewerkte producten te vervoeren naar de los- en verpakplaatsen om daarna opnieuw beschikbaar te zijn voor een volgende missie.

Het AGV systeem gebruikt een dubbele motor om een verplaatsing in twee richtingen mogelijk te maken. Onze klanten halen voordeel uit het gebruik van slechts één baan, omdat de installatie- en onderhoudskosten verminderen.

Productiemethodes worden SLIM door de introductie van AGV’s, Object Recognition Systems and Pick to Light technology.

Transport-, machine-, opslag- en productiesystemen kunnen complexe taken uitvoeren in slimme fabrieken. Dat betekent dat werknemers voordelen zullen halen uit de ergonomische vooruitgang en een veiligere werkomgeving, omdat zware, repetitieve of moeilijke taken geleid of helemaal overgenomen worden door automatische systemen.

Industriële revoluties:

  • De Eerste industriële revolutie – 18e eeuw tot 19e eeuw in Europa en Amerika toen stoomkracht een centrale rol innam.
  • De Tweede – 1870 en 1914. Belangrijke technologische vooruitgang inclusief de telefoon, de gloeilamp en de fonograaf mogelijk gemaakt door elektriciteit, verbrandingsmotoren en nieuw energiebronnen.
  • De Derde – De jaren 1970 en 1980 met vooruitgang in de technologie van analoge, elektronische en mechanische middelen tot digitale technologie en het digitale tijdperk.
  • De Vierde industriële revolutie; Industry 4.0. Nieuwe technologieën zijn ingebed in maatschappijen en zelfs in het menselijke lichaam, omdat ze de fysieke, de digitale en de biologische wereld versmelten. Dankzij technologische doorbraken in verschillende domeinen, inclusief robotica, artificiële intelligentie, nanotechnologie, kwantumcomputers, biotechnologie, 3D printers en autonome voertuigen.

Met het begin van de vierde industriële revolutie is het tijd om SLIM te worden ofwel vergeten…

Neem contact met ons op voor meer informatie over Automatisch Geleide Voertuigen en hoe ze op maat van uw unieke productiebehoeften kunnen worden geleverd.