Hoe ontwikkelt Visueel Management zich?

visual-management-exp

Visueel Management ontwikkelt zich naar een manier om te communiceren via visuele voorstellingen in plaats van via geschreven instructies, zodat de informatie snel wordt herkend, opgenomen en verwerkt.

 

80% van de informatie die we ontvangen krijgen we via ons zicht. We tekenen om onze ideeën, gedachten en emoties te illustreren en te delen.

Sunna Design is een innovatief bedrijf dat zich toelegt op intelligente straatverlichting op zonne-energie (zie casestudy Sunna Design). Het gebruikt geïntegreerde schermen voor visueel management die verbonden zijn met werkplekken en die productie in realtime voorzien van een stroom aan informatie en gegevens. Zo heeft de slimme fabriek steeds toegang tot de meest recente informatie over de productie.

VM-Trolley-storageGeavanceerd gegevensbeheer en technologie om objecten te herkennen heeft het vermogen om informatie van productiesystemen in realtime te analyseren vergroot. Dit heeft geleid tot zeer positieve resultaten. De oplossingen die we hebben gebruikt samen met onze partner Arkite, dat recent HIM heeft geleverd aan CNH Industrial, vormen één voorbeeld. (Zie casestudy) Om de efficiëntie te verbeteren wordt informatie doorlopend gecontroleerd en bijgewerkt.

In een lean productieomgeving zorgt visueel management ervoor dat gegevens en informatie op een duidelijke manier worden overgebracht.  Succes is afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste informatie op de juiste plaats en het juiste tijdstip, om knelpunten in de workflow snel te identificeren. Gedetailleerde maar eenvoudig op te volgen instructies zijn essentieel om  op een consistente en doeltreffende manier te produceren en de gewenste kwaliteit en volumes te realiseren.

vm-workstation18072-cSystemen voor visueel management kunnen visuele voorstellingen maken van het geplande werk om beheer en bewaking van de taken mogelijk te maken.  Het werk wordt opgedeeld in elementen. Deze worden georganiseerd en herhaaldelijk na elkaar gevolgd om variaties in het proces te vermijden. Variaties kunnen doorlooptijden verhogen, vertragingen veroorzaken en kwaliteitsnormen verlagen.

Via het bewaken en vastleggen van processen wordt inzichtelijk waar verbeteringen kunnen worden aangebracht en waar een efficiëntere aanpak kan worden toegepast. Zo wordt continue verbetering, een maatstaf voor best practices, mogelijk.

Enkele voorbeelden van de vele toepassingen in productie zijn:

  • Value stream mapping (VSM),
  • Taken standaardiseren
  • 5S housekeeping
  • First in, first out
  • Presentatie van informatie bij overdracht

Een belangrijk hulpmiddel in lean productieomgevingen waar tijd en resources besteed aan het overbrengen van informatie, hoewel noodzakelijk, een vorm van verspilling zijn. Met consistente communicatie die op een doeltreffende manier wordt gedeeld kan verspilling worden vermeden en een evenwichtige LEAN-workflow worden gerealiseerd.  Voorkom dat ieder voor zich slordige to-do-lijsten bijhoudt op zijn/haar werkplek. Maak gestandaardiseerde voorstellingen van taken met behulp van visueel managementtools, zoals een mobiel takenbord of een informatiekubus.

Waarom niet visuele perceptie gebruiken om het werk gemakkelijker en efficiënter te maken? Neem contact op met ons ontwerpteam om oplossingen te bespreken die beantwoorden aan uw specifieke behoeften.